PROYECTOS EN RED//PROIEKTUAK SAREAN

Artistas y proyectos seleccionados / Aukeratutako artistak eta proiektuak:

santofile http://santofile.org/x_reloaded/index.htm

DEL POCO COMER Y DEL MUCHO EXPONERSE A MEMES SE LE SECO EL CELEBRO ELECTRÓNICO Una pieza de net.art, como las antiguas, que santofile.org, ha presentado al premio INGENIO400 y que parece que va bien.
El Quijote es un ejemplo bien palpable de hasta dónde puede llegar un meme con la ayuda institucional adecuada. La celebración del año Quijote coincide con la puesta de largo de una serie de memes que circulaban por la red, aunque no gozaban todavía del interés de los medios. Nos referimos a conceptos como copyleft, creative commons, apropiacionismo, piratería y su aplicación al arte digital. No nos ha parecido mal, por tanto, reunir esta coincidencia memética en un proyecto artístico.

X Reloaded ofrece "interpretaciones" de un fragmento de El Quijote según autores tan dispares -y normalmente de nuestro agrado- como JODI, Olia Lialina, Barbara Kruger, William Burroughs, El Lissitzki, Tony Scott o Ferran Adrià. Aparte del juego "como sí", X Reloaded es sobre todo un homenaje a la cultura del remix y al apropiacionismo que nos parece una característica imprescindible del buen arte digital.


GUTXI JATEAGATIK ETA MEM-EKIN GEHIEGI KONTAKTATZEAGATIK BRUMINA AGORTU ZITZAION. Net-art-eko pieza bat, antzinakoen modukoa; santofile.org-ek INGENIO400 sarira aurkeztu du, eta ondo omen doa.
Kixote adibide ona da ikusteko noraino iritsi daitekeen meme bat instituzioen laguntza egokiarekin. Kixoteren urtearen ospakizunarekin batera, hedabideen interesa erakarri ez arren sarean zirkulatzen ari ziren mem ugari estreinatu dira; besteak beste, kontzeptu hauetaz ari gara: copyleft, creative commons, jabetzea, pirateria eta beronek arte digitalean duen aplikazioa. Ez zaigu gaizki iruditu, beraz, kointzidentzia memetiko hori proiektu artistiko batean elkartzea.

X Reloaded-ek Kixoteren pasarte baten “interpretazioak” eskaintzen ditu, era oso desberdineko autorek eginda –gure gustuko autoreak, normalean-, hala nola JODI, Olia Lialina, Barbara Kruger, William Burroughs, El Lisitzki, Tony Scott edo Ferran Adrià. Jokoa “bera” alde batera utzita, X Reloaded-en xede nagusia remix-a eta jabetzearen kultura omentzea da, zeren arte digital onaren funtsezko ezaugarri iruditzen baitzaigu.

 

© MEM 2005